Jesteś tu: » Strona główna » Ogłoszenia » UBEZPIECZENIE 2018/19

UBEZPIECZENIE 2018/19

 Szanowni Państwo,

Ponieważ na rok 2013/2014 ubezpieczenie NNW szkolne jest zawarte w Compensa TU SA VIG – polisa 182/1004983 – przesyłam informacje jak Klient powinien postąpić by zgłosić szkodę. Materiał można zamieścić na stronie WWW Szkoły.

 Szkoda z ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

       - Zadzwoń na infolinię czynną 7 dni w tygodniu w godz. 7.30-22.00:  czyli najpierw telefon – likwidator przeprowadzi wstępną rozmowę i przypomni jaką dokumentację należy żebrać

       801 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)

       22 501 61 00

       - Pobierz formularz zgłoszenia szkody – jest na www.compensa.pl  - w załaczeniu druk zgłoszenia szkody wraz z owu

       - do druku zgłoszenia prosimy dołączyć wszelką posiadaną dokumentację medyczną oraz rachunki za leczenie jeżeli są oraz ZAŚWIADCZENIE ze szkoły, że się do niej uczęszcza potwierdzające również zajście wypadku.

Wypełnione dokumenty należy przesłać na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
fax. +48 22 501 60 01

Z dopiskiem: „szkoda z NNW szkolnego”

 Wyciąg z owu:

Par. 12:

1. Ustalenie wysokości należnego świadczenia określane jest na podstawie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz po stwierdzeniu związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.

2. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany przez COMPENSĘ na podstawie zgłoszenia wypadku i dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił Ubezpieczonemu pierwszej

pomocy oraz wszelkiej dokumentacji z leczenia. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być określany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych przez COMPENSĘ.

3. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określany:

1) bezpośrednio po zakończeniu leczenia oraz zaleconej przez lekarza rehabilitacji, nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku będącego bezpośrednią przyczyną powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu;

2) na podstawie staniu zdrowia Ubezpieczonego z dnia złożenia pełnej dokumentacji związanej z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i będącym jego przyczyną nieszczęśliwym wypadkiem

  

Korzyści z posiadania ubezpieczenia NNW szkolnego – zniżki do innych ubezpieczeń:

 W przypadku ubezpieczenia dzieci lub młodzieży ubezpieczeniem szkolnym oraz zawarcia innych umów ubezpieczenia tej placówki oświatowej z łączną składką

wynoszącą co najmniej 5.000 zł pracownikom placówki oświatowej oraz rodzicom (lub krewnym sprawujących opiekę prawną) dzieci lub młodzieży ubezpieczonym w

COMPENSIE może zostać udzielona dodatkowa zniżka:

1) Ubezpieczeniu Compensa Rodzina – w wysokości 10%;

2) Ubezpieczeniu Compensa Voyage - w wysokości 10%;

3) Ubezpieczeniu Twoja Inwestycja – w wysokości 5%;

4) Ubezpieczeniach komunikacyjnych OC lub AC - w wysokości 5%;

5) Ubezpieczeniu ochrony prawnej - w wysokości 5%;

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl