Jesteś tu: » Strona główna » Ogłoszenia » Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników do klas 1-8

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników do klas 1-8

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników (materiałów edukacyjnych) do klas 1-8

 

Podręczniki do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.

 1. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 2. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 3. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru podręczników (materiałów edukacyjnych) oraz do podpisania ich.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia zwrotu kosztów zakupu podręczników.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych).
 6. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do  oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 7. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom we wrześniu. Rodzice otrzymują podręczniki, kwitując odbiór.
 8. Kolejne wypożyczenia  i zwrot użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych odbywa się za pośrednictwem wychowawcy klasy.
 9. Uczniowie, których nie będzie w Szkole w dniu wypożyczenia/zwrotu podręczników (materiałów edukacyjnych) będą zobowiązani
  do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (materiały edukacyjne).

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl