Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja klasy 1 i 0
 • Plakat rekrutacja do klas 0 i 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI:

 sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30


ZAPYTAJ  DYREKTORA …   tel. 501 090 847

konsultacje telefoniczne Dyrekcja SP 212:

   • dyrektor szkoły p. Ewa Rozwadowska 15 lutego, pon. 8.00 - 10.00; 18.00 – 20.00
   • wicedyrektor p. Elżbieta Mościcka 23 II, wt.18.00 -20.00, 24 II, śr. 11.30 - 13.30
   • wicedyrektor p. Dorota Werle 22 II, pon. 18.00-20.00; 23 II, wt. 09.00 - 11.00

ZAPYTAJ  SPECJALISTĘ … tel. 501  090 847

konsultacje telefoniczne specjalistów:

   • edukacja wczesnoszkolna p. Katarzyna Choma 25 lutego, czw. 12.00-14.00; 
   • pedagog szkolny p. Karolina Motławska 16 lutego, wt. 10.00 -12.00;
   • psycholog p. Maria Cygan 24 lutego, śr. 09.30 - 11.30;
   • terapeuta p. Dorota Zamiecka 18 lutego, czw. 10.00 - 12.00;
   • logopeda p. Ewelina Obarska 17 lutego, śr. 9.30 - 11.30;


Rekrutacja krok po kroku 2021_2022


Plakat rekrutacja do klas 0 i 1
 • Prezentacja multimedialna SP212
Prezentacja multimedialna SP212

Bieżące informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

na rok 2021/2022

 

Uchwałą nr XLII/1285/2020 Rada m.st. Warszawy zmieniła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W miejsce kryterium dot. dziecka z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny wprowadzone zostało kryterium dot. szczepień ochronnych:

 

„dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)”

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium, zgodnie z uchwałą, jest:

 

1)     oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.

 

Dodatkowo, w ww. uchwale zmienione zostały wartości punktowe poszczególnych kryteriów. Druga wartość punktowa przypisana została kryterium zamieszkiwania i rozliczania podatku – 64 pkt., kolejno kryterium dot. szczepień ochronnych – 32 pkt. oraz kryterium dot. dziecka, którego oboje rodzice pracują – 24 pkt.  
Nie zmieniły się wartości punktowe dla kryteriów dot. sześciolatka i pięciolatka oraz dochodu.

 

W przypadku przedszkoli dietowych kryterium dot. szczepień nie będzie obowiązywało. Zmianie uległa tylko punktacja poszczególnych kryteriów.  

 

Poniżej znajdują się zaktualizowane kryteria obowiązujące w zbliżającej się rekrutacji na rok 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich spełnianie.

 

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Dokumenty dołączane do wniosku

 

Harmonogram rekrutacji


Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl

Bieżące informacje o rekrutacji do klas I

 

na rok szkolny 2021/2022


Harmonogram -rekrutacja klasy I
czytaj więcej
Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl