Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Bieżące informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego

 

na rok 2021/2022

 

Uchwałą nr XLII/1285/2020 Rada m.st. Warszawy zmieniła kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W miejsce kryterium dot. dziecka z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny wprowadzone zostało kryterium dot. szczepień ochronnych:

 

„dziecko poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub dziecko, które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)”

 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie tego kryterium, zgodnie z uchwałą, jest:

 

1)     oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.

 

Dodatkowo, w ww. uchwale zmienione zostały wartości punktowe poszczególnych kryteriów. Druga wartość punktowa przypisana została kryterium zamieszkiwania i rozliczania podatku – 64 pkt., kolejno kryterium dot. szczepień ochronnych – 32 pkt. oraz kryterium dot. dziecka, którego oboje rodzice pracują – 24 pkt.  
Nie zmieniły się wartości punktowe dla kryteriów dot. sześciolatka i pięciolatka oraz dochodu.

 

W przypadku przedszkoli dietowych kryterium dot. szczepień nie będzie obowiązywało. Zmianie uległa tylko punktacja poszczególnych kryteriów.  

 

Poniżej znajdują się zaktualizowane kryteria obowiązujące w zbliżającej się rekrutacji na rok 2021/2022 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich spełnianie.

 

 

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Dokumenty dołączane do wniosku

 

Harmonogram rekrutacji


Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl

Bieżące informacje o rekrutacji do klas I

 

na rok szkolny 2021/2022


Prosimy o sprawdzanie informacji na stronie Biura Edukacji edukacja.warszawa.pl


Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl