Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty
  • DOKUMENTY SZKOLNE
  • STATUT
  • PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
  • REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  • REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE


dostępne w Plikach do pobrania poniżej

  • MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

MISJA SZKOŁY


PRZYJAZNA SZKOŁA


WIZJA SZKOŁY


Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Pliki do pobrania

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl