Jesteś tu: » Strona główna » Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24 lutego 2020 roku ,,obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania  działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, czyli odmawiania udziału w zajęciach szkolnych czy zamykaniu szkół".

Koronawirus oznaczony skrótem SARS-COV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy zakażenia obejmują gorączkę, kaszel, duszność, bóle mięśni, zmęczenie, zaburzenia ze strony układu pokarmowego i narządu wzroku.

Osoby, które przebywały w ostatnich 2 tygodniach w regionach wysokiego ryzyka (Chiny, Singapur, Hong-Kong, Tajlandia, Korea Południowa i Północne Włochy) lub miały kontakt z osobami, które przebywały w tych miejscach zagrożonych wirusem powinny niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub bezpośrednio zgłosić się do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie określony dalszy tryb postępowania medycznego. Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano w/w objawów należy przez 14 dni  kontrolować swój stan zdrowia poprzez codzienne pomiary temperatury ciała i obserwacje organizmu pod kątem objawów grypopodobnych. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału zakaźnego (więcej informacji na stronie GIS).

GIS podaje, że główną formą ochrony przed zakażeniem Koronawirusem jest zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej:
-myj ręce regularnie i często, szczególnie po wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund;
-w razie braku dostępu do wody używaj środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu;
-unikaj przebywania w dużych skupiskach ludzi;
-używaj chusteczek higienicznych, zasłaniaj nimi nos podczas kaszlu i kichania, a chusteczkę z zawartością wyrzuć tuż po użyciu, a następnie umyj ręce;
-w okresie wysokiego zagrożenia nie witaj się przez podanie ręki ani przez pocałunek w policzek;
-zachowaj szczególną ostrożność w miejscach publicznych oraz transporcie zbiorowym, jeśli dotykasz ogólnodostępnych przedmiotów nie zbliżaj dłoni do twarzy i oczu;
-nie dziel się jedzeniem i nie korzystaj z przekąsek, które je się przez włożenie dłoni do paczki (np. chipsów);
-myj regularnie powierzchnie na których przyrządzasz posiłki;
-upewnij się, że wszyscy domownicy korzystają z własnych ręczników i własnych szczoteczek do zębów;
-wietrz mieszkanie i dbaj, by powietrze w nim było suche i przewiewne;
-zostań w domu kiedy jesteś chory.

W przypadku pojawienia się u dziecka objawów typu katar, kaszel, złe samopoczucie proszę o pozostawienie ucznia w domu celem ograniczenia rozprzestrzeniania się infekcji wśród społeczności szkolnej.

Podkreślam, iż do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.

 

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja/informacja-gis-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-7729  

 

Z poważaniem,

Pielęgniarka Szkolna

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl