Jesteś tu: » Strona główna » PROCEDURA

PROCEDURA

postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.

1.

W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (sala P1).

2.

Pomieszczenie to zaopatrzone jest w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk .

3.

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak: kaszel, gorączka, duszności, katar, objawy żołądkowe, złe samopoczucie), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – oczekuje na rodzica w sali P1.

4.

Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, niezwłocznie informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

5.

Dyrektor lub wskazany pracownik szkoły kontaktuje się  telefonicznie z rodzicem/ opiekunem/osobami upoważnionymi i wzywa do odbioru dziecka z placówki.

6.

Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona zobowiązana jest do odbierania połączeń przychodzących z przedszkola, w czasie pobytu dziecka w placówce.

7.

Odbiór dziecka ze szkoły musi odbyć się w ciągu 1 godziny.

8.

Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

9.

Nauczyciel grupy, w miarę możliwości organizacyjnych , przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi,  jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

10.

Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem do pomieszczenia dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki, zaś po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.

11.

Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

12.

Rodzic ma obowiązek pozostawać w kontakcie ze szkołą i informować o diagnozie lekarskiej dotyczącej zdrowia dziecka.

13.

W przypadku stwierdzenia u dziecka zakażenia koronawirusem, nauczyciel z danej grupy informuje o zaistniałym zdarzeniu pozostałych rodziców z grupy,  nie ujawniając danych osobowych dziecka.

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl