Jesteś tu: » Strona główna » ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Ogłoszenia dotyczące organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1. W rozpoczęciu roku szkolnego 1 września 2020 uczestniczą uczniowie grupy 0 i klas I – VIII zgodnie z podanym harmonogramem i zachowaniem poniższych zasad:
- do szkoły przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie;
- do budynku szkoły wchodzą wyłącznie dzieci ( bez rodziców), z wyjątkiem rodziców dzieci grupy 0 i klas 1a, 1b;
- przed wejściem do szkoły dezynfekujemy ręce;
- przemieszczamy się po szkole w maseczkach, zachowując dystans społeczny 1,5 m;
- po wejściu do szkoły kierujemy się bezpośrednio do wyznaczonych sal lekcyjnych/ miejsc spotkań;
- w sali dzieci zajmują miejsca wskazane przez wychowawcę klasy;
- uczniowie i dorośli podczas pobytu w szkole mają zakryte usta i nos maseczkami lub przyłbicami; zdjęcie maseczki możliwe jest wyłącznie w sali lekcyjnej;
- wychowawca koordynuje wyjście dzieci po spotkaniu (tak, by nie kontaktowały się z innymi grupami uczniowskimi); prosi o bezzwłoczne opuszczenie budynku i przypomina uczniom o niegrupowaniu się przed szkołą;
- uczniowie proszeni są o przyjście do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed spotkaniem z wychowawcą;
- w planie spotkania z wychowawcami są m.in.: informacje o planie lekcji, organizacja pracy – kalendarz roku szkolnego, zasady bezpieczeństwa w szkole, zasady korzystania z jadalni [obiady], zapisy do świetlicy, zasady odbioru podręczników i zeszytów ćwiczeń; formy komunikacji – Librus [ kody dla ucznia/rodzica], Misrosoft Teams [kod dostępu];
- 1 września uczniowie nie mają dostępu do boksów/szafek w szatni;
- uczniowie i rodzice proszeni są o posiadanie własnych przyborów do pisania;
- przed wejściem do szkolnej świetlicy będzie możliwość pobrania karty zapisudziecka
do świetlicy szkolnej [regulamin zapisów do świetlicy oraz karta w formie
elektronicznej dostępne również na stronie internetowej szkoły];
- zasady korzystania z wyżywienia w szkole [obiady] dostępne będą na stronie internetowej szkoły i w Librusie; 1 września istnieje możliwość zapisu na obiady – patio;

Klasy pierwsze i grupa 0:
- uczniów oraz rodziców obowiązują zasady bezpieczeństwa wskazane powyżej;
Ponadto:
- uczniowie z grupy przedszkolnej [grupa 0] oraz klasy 1a i 1b spotykają się pod opieką 1 rodzica/ opiekuna z wychowawcami klas na korytarzu [parter]; czas wspólnego spotkania nie dłuższy niż 40 minut;
 grupa 0 godz. 10.00
 grupa 1a godz. 8.30
 klasa 1b godz. 9.15
- w planie spotkania z wychowawcami: informacje o planie lekcji, organizacja pracy – kalendarz roku szkolnego, zasady bezpieczeństwa w szkole, zasady korzystania z jadalni [obiady], zapisy do świetlicy, zasady odbioru podręczników i zeszytów ćwiczeń; formy komunikacji – Librus [kody dla ucznia/rodzica], Misrosoft Teams [kod dostępu];
- rodzice otrzymają od wychowawców pakiet dokumentów [informacje, zgody, oświadczenia, deklaracje…] , z którymi należy się zapoznać i zwrócić wychowawcy w uzgodnionym czasie i formie;
- rodzice uczniów klasy 1a i 1b mają możliwość 1 września odbioru podręczników i zeszytów ćwiczeń dla dziecka – odbiór w małej salce gimnastycznej [poziom szatni,1 września];
- po spotkaniu z wychowawcą rodzice uczniów klas 1 opuszczają szkołę, natomiast uczniowie przechodzą pod opieką wychowawców do odpowiednich klas na spotkanie integracyjne. Rodzice oczekują na dzieci na szkolnym patio [będzie tam możliwość zapisu dziecka na obiady w szkole];
- po spotkaniu w sali wychowawca odprowadza dzieci na patio i przekazuje pod opiekę rodzicom [klasa 1a – godz. 10.00; klasa 1b – godz. 10.45].

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCAMI:

Klasa - godzina rozpoczęcia spotkania w sali- wejście do szkoły - sala spotkania- nazwisko wychowawcy klasy
0 10.00-11.30 Przy świetlicy 25 Marta Chudzik
1a 8.30 – 10.00 Przy świetlicy 26 Anna Osmycka
1b 9.15 – 10.45 Przy świetlicy 24 Elżbieta Kotarska

2a 8.00 - 9.30 Przy świetlicy 51 Kinga Kępista
2b 8.00 - 9.30 Przy świetlicy 23 Bożena Ostrejko
3a 8.00 - 9.30 Przy świetlicy 52 Katarzyna Choma
3b 8.00 - 9.30 Przy świetlicy 28 świetlica Natalia Gosławska
3c 8.00 - 9.30 Przy świetlicy 86 świetlica Anna Buczyńska
4a 9.00 – 10.30 Przez łącznik 41 Joanna Gębusia
4b 9.00 – 10.30 Przez łącznik 69 Anna Zawadzka
4c 9.00 – 10.30 Przez łącznik 66 Natalia Gromadzka
5a 9.00 – 10.30 Przy świetlicy 48 Joanna Sadowska
5b 9.00 – 10.30 Przy świetlicy 73 Magdalena Teusz
6a 9.00 – 10.30 Przez szatnię 50 Katarzyna Szelągowska
6b 9.00 – 10.30 Przez szatnię 74 Marta Godzisz-Gnoza
6c 9.00 – 10.30 Przez szatnię klubik/parter Alicja Krasnodębska
6d 9.00 – 10.30 Przez szatnię 49 Jolanta Cisek
6e 9.00 – 10.30 Przez szatnię 72 Katarzyna Łepecka
7a 8.00 - 9.30 Przez łącznik 64 Renata Małachowska -Wójcik
7b 8.00 - 9.30 Przez łącznik 40 Beata Wawryniuk
7c 8.00 - 9.30 Przez łącznik 53 Patrycja Barylski
7d 8.00 - 9.30 Przez łącznik 62 Przemysław Karpiński
7e 8.00 - 9.30 Przez łącznik 71 Halina Wygowska
8a 8.00 - 9.30 Przez łącznik multisala Jolanta Łoch
8b 8.00 - 9.30 Przez łącznik s. gimnastyczna Renata Janukowicz
8c 8.00 - 9.30 Przez łącznik 70 Marta Smolec


Ewa Rozwadowska - dyrektor SP 212

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl