Jesteś tu: » Strona główna » Projekty UE » Podsumowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Dobiega koniec realizowanych w naszej szkole z funduszu środków Unii Europejskiej projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

W roku szkolnym 2011/2012 objęliśmy opieką:

• 10 dzieci mających trudności w nauce pisania i czytania ( 5 grup),

• 8 dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( 2 grupy),

• 4 dzieci objętych została intensywnymi zajęciami logopedycznymi,

• 1 dziecko objęte było zajęciami SI,

• 9 uczestniczyła w zajęciach korektywy dla dzieci z wadami postawy,

• 9 dzieci brała udział w zajęciach socjoterapeutycznych pomagającymi lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej,

• 8 uczniów o uzdolnieniach plastycznych rozwijało swoje talenty podczas pracy w zajęciach plastycznych,

• 30 uczniów pracowało nad rozwojem zdolności matematycznych.

 

W roku 2012/2013 ponownie dokonaliśmy diagnozy potrzeb naszych uczniów i kontynuowaliśmy realizację programu:

• wspierające naukę czytania i pisania ( 5 grup dla 23 uczniów),

• pomagające pokonać trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych ( 3 grupy dla 8 uczniów),

• logopedyczne  w trybie indywidualnym ćwiczenia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy ( 4 dzieci),

• gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy ( 10 dzieci),

• socjoterapeutyczne uczące dzieci lepszej komunikacji i wzajemnej współpracy, rozwiązywanie sporów bez agresji (15 uczniów)

• SI ( 1 dziecko),

• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów o uzdolnieniach matematycznych (3 grupy – 28 uczniów),

• zajęcia rozwijające uczniów zdolnych plastycznie ( 8 dzieci).

 

W ramach realizacji programu otrzymaliśmy wiele pomocy dydaktycznych (np. sprzęt logopedyczny, do zajęć  korektywy, tablicę multimedialną wraz z projektorem, materiały do zajęć plastycznych, do nauki czytania łamigłówek matematycznych itd.), które podniosły skuteczność pracy na zajęciach i je uatrakcyjniły.

 

W naszej ocenie wiele dzieci objętych zajęciami w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

zyskało szansę wyrównania i utrwalenia wiedzy, co zapewni im lepszy start w klasach wyższych programowo. Praca w kołach rozwijających uzdolnienia dała nie tylko satysfakcję, ale i zaowocowała sukcesami w konkursach.

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl